Informacje o kursach

Szkolenie pilotów samolotów ultralekkich
• kompletne szkolenie na  sprawdzonym, doskonale nadającym się do szkoleń, samolocie Zephyr lub na naszej szkoleniowej motolotni.
• szkolenie praktyczne odbywa się w terminach ustalanych według indywidualnych możliwości klienta.
• po uzgodnieniu możliwe jest płacenie po każdej godzinie latania.


Teoria
Wytyczne ULC przewidują 42 godziny teorii, w trakcie których nauczysz się wszystkiego, co będzie potrzebne do ukończenia szkolenia i dalszego latania.
Po ukończeniu 16-tu godzin można rozpocząć szkolenie praktyczne.


Praktyka
Szkolenie praktyczne przebiega według wytycznych UL3 i trwa minimalnie 20 godzin. Po opanowaniu danego poziomu w stopniu bardzo dobrym/dobrym klient przystępuje do kolejnego etapu szkolenia.
Kurs kończy się egzaminem z inspektorem, a po jego pomyślnym przejściu uzyskuje licencję pilota.


Warunki
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest ukończenie 15-tego roku życia, od osób młodszych niż 18 lat wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych. Nie ma ograniczeń wiekowych wzwyż - klienci w wieku emerytalnym nie należą do rzadkości.
Przed przystąpieniem do szkolenia praktycznego wymagane jest przejście badań u lekarza sportowego - w Pradze na przykład MUDr. Květa Švehlová, ul.Kateřinská 34 Praha 2, tel. +420 24942573.
Naszym klientom zalecamy członkostwo w Amatorskim Związku Lotniczym Czeskiej Republiki, które za niewielkie pieniądze zapewnia ubezpieczenie nnw oraz inne usługi. Posiadamy odpowiednie formularze zgłoszeniowe.


Cena
Cena podstawowa za szkolenie Ulli od 25 900,- Kč
Cena podstawowa za szkolenie Ulla od 36 000,- Kč
Szkolenie teoretyczne według wytycznych LAA  5000,- Kčkontakt gdzie latamy samoloty szkoleniowe funfly.cz